Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG LỢP NGÓI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LỢP NGÓI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG tháng 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG NỘI THẤT THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG NỘI THẤT THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TRONG NHÀ XƯỞNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TRONG NHÀ XƯỞNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG SẢN XUÂT BÊ TÔNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUÂT BÊ TÔNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG LẮP HỆ THỐNG SƯỞI TRONG NHÀ THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 7
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP HỆ THỐNG SƯỞI TRONG NHÀ THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG VẶN ÔC ,LẮP GHÉP KHUNG NHÀ XƯỞNG THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẶN ÔC ,LẮP GHÉP KHUNG NHÀ XƯỞNG THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG tháng 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG ỐP LÁT GẠCHTHÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG ỐP LÁT GẠCHTHÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THANG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THANG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM tháng 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐT PHA THÁNG11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐT PHA THÁNG11/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT THÁNG 11/ 2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG VẬT LIỆU CÁCH NHIỆT THÁNG 11/ 2019

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Tokyo, hokkaido,osaka, nigata
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×