Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP, DỰNG CỐT THÉP LÀM BÊ TÔNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Suzuki

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP, DỰNG CỐT THÉP LÀM BÊ TÔNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Rikudai

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐP PHA THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 177.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐP PHA THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 253.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 186.242 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] SẢN XUẤT VẬT LIỆU BÊ TÔNG THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 159.900 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] SẢN XUẤT VẬT LIỆU BÊ TÔNG THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP GHÉP GIÀN GIÁO THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Saitama

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP GHÉP GIÀN GIÁO THÁNG 12/2023

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC SẮT THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO, XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO, XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO, XÂY DỰNG THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO, XÂY DỰNG THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG CÔNG CỘNG THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG CÔNG CỘNG THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 7/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 7/2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 4/2023

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×