Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Miyazaki

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019

DDơn hàng giám sát xây dựng T7/2019
 • Mức lương : 210.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

DDơn hàng giám sát xây dựng T7/2019

Đơn hàng xây trát tường Nhật T7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây trát tường Nhật T7/2019

Đơn hàng xúc đào ủi Nhật T7/2019
 • Mức lương : 133.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xúc đào ủi Nhật T7/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng khảo sát,tư vấn công trình xây dựng Nhật T7/2019
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng khảo sát,tư vấn công trình xây dựng Nhật T7/2019

Đơn hàng xây dựng giàn giáo Nhật T7/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng giàn giáo Nhật T7/2019

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019

Đơn hàng nam xây dựng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 8

Đơn hàng nam xây dựng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng buộc thép Nhật T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng buộc thép Nhật T6/2019

Đơn hàng sơn nhà xưởng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sơn nhà xưởng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng dựng giàn giáo Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng dựng giàn giáo Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng lắp đặt điều hòa Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lắp đặt điều hòa Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng sơn xây dựng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sơn xây dựng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng quản lý thi công xây dựng Nhật T7/2019
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng quản lý thi công xây dựng Nhật T7/2019

Đơn hàng sơn chống thấm xây dựng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sơn chống thấm xây dựng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng buộc thép Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng buộc thép Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng gia công cách nhiệt Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng gia công cách nhiệt Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật T6/2019

Đơn hàng lợp ngói Nhật T6/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lợp ngói Nhật T6/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật t4/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật t4/2019

Đơn hàng lái máy thi công mặt đường Nhật T7/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lái máy thi công mặt đường Nhật T7/2019

Đơn hàng lắp ghép trần vách ngăn kim loại Nhật t6/2019
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 13
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lắp ghép trần vách ngăn kim loại Nhật t6/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×