Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 150.000 JPY
  • Số lượng : 8
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : 160 cm trở lên
  • Cân nặng : 53kg trỏ lên
  • Nơi làm việc : kanagawa
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG BẮN ỐC VÍT THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 140.000 JPY
  • Số lượng : 6
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : Miyazaki

ĐƠN HÀNG BẮN ỐC VÍT THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 162.000 JPY
  • Số lượng : 3
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : gifu
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP CUỐN THÉP THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 140.000 JPY
  • Số lượng : 6
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : tokyo
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP CUỐN THÉP THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 150.000 JPY
  • Số lượng : 3
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : chiba
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 180.000 JPY
  • Số lượng : 9
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : fukui
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI XÂY DỰNG THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 125.000 JPY
  • Số lượng : 6
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : ibaraki
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI XÂY DỰNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 130.000 JPY
  • Số lượng : 9
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 150.000 JPY
  • Số lượng : 6
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : Hokkaido
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 135.000 JPY
  • Số lượng : 9
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : tokyo
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 140.000 JPY
  • Số lượng : 6
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : fukui
  • Giới tính : Nữ
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 150.000 JPY
  • Số lượng : 6
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : 160 cm trở lên
  • Cân nặng : 50kg trở lên
  • Nơi làm việc : Hokkaido
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG TẤM KIM LOẠI XÂY DỰNG T10/2019
  • Mức lương : 135.000 JPY
  • Số lượng : 9
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : fukuoka
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TẤM KIM LOẠI XÂY DỰNG T10/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 150.000
  • Số lượng : 9
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : hYOGO
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 125.000 JPY
  • Số lượng : 9
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : Toyama
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 10/2019
  • Mức lương : 140.000 JPY
  • Số lượng : 2
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : fukui
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 10/2019

VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 9/2019
  • Mức lương : 1.250.000 JPY
  • Số lượng : 2
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : SHIZUOKA
  • Hợp đồng : 3 Năm

VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 9/2019

THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG10/2019
  • Mức lương : 150.000 JPY
  • Số lượng : 0
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : Không yêu cầu
  • Cân nặng : Không yêu cầu
  • Nơi làm việc : hYOGO
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG10/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019
  • Mức lương : 130.000 JPY
  • Số lượng : 5
  • Trình độ : THPT
  • Chiều cao : 163 cm trở lên
  • Cân nặng : 53kg trỏ lên
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm
  • Nơi làm việc : Miyazaki

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019
  • Mức lương : 130.000 JPY
  • Số lượng : 15
  • Trình độ : tốt nghiệp THPT
  • Chiều cao : 160 cm trở lên
  • Cân nặng : 53kg trỏ lên
  • Nơi làm việc : hiroshima
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019

DDơn hàng giám sát xây dựng T7/2019
  • Mức lương : 210.000 JPY
  • Số lượng : 15
  • Trình độ : tốt nghiệp đại học
  • Chiều cao : 155cm trở lên
  • Chiều cao : 160 cm trở lên
  • Cân nặng : 42kg trở lên
  • Cân nặng : 53kg trở lên
  • Nơi làm việc : Toyama
  • Giới tính : Nam, Nữ
  • Hợp đồng : 3 Năm

DDơn hàng giám sát xây dựng T7/2019

Đơn hàng xây trát tường Nhật T7/2019
  • Mức lương : 135.000 JPY
  • Số lượng : 15
  • Trình độ : tốt nghiệp THPT
  • Chiều cao : 160cm trở lên
  • Cân nặng : 53kg trở lên
  • Nơi làm việc : chiba
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây trát tường Nhật T7/2019

Đơn hàng xúc đào ủi Nhật T7/2019
  • Mức lương : 133.000 JPY
  • Số lượng : 12
  • Trình độ : tốt nghiệp THPT
  • Chiều cao : 160 cm trở lên
  • Cân nặng : 53kg trở lên
  • Nơi làm việc : Aichi
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xúc đào ủi Nhật T7/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật Bản T7/2019
  • Mức lương : 130.000 JPY
  • Số lượng : 12
  • Trình độ : tốt nghiệp THPT
  • Chiều cao : 160 cm trở lên
  • Cân nặng : 53kg trở lên
  • Nơi làm việc : hiroshima
  • Giới tính : Nam
  • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật Bản T7/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×