Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Thực Phẩm

ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI THÁNG 2.2020
 • Mức lương : 156.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI THÁNG 2.2020

ĐƠN HÀNG NỮ BÁNH MỲ THÁNG 2.2020
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỮ BÁNH MỲ THÁNG 2.2020

ĐƠN HÀNG TUYỂN NỮ , NAM CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 3.2020
 • Mức lương : 1.760.000 JPY
 • Số lượng : 62
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TUYỂN NỮ , NAM CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 3.2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 1 NĂM 2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 1 NĂM 2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG2/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG2/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 2 /2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 2 /2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ ĐỒ ĂN KÈM tháng 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 75
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ ĐỒ ĂN KÈM tháng 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 72
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 12/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 12/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 1/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 1/2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH MỲ THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH MỲ THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( ĐƠN 1 NĂM) tháng 12 / 2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : yanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM ( ĐƠN 1 NĂM) tháng 12 / 2019

ĐƠN HÀNG TRỒNG NẤM VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TRỒNG NẤM VÀ CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THÁNG 12 /2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THÁNG 12 /2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 80
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×