Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Thực Phẩm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Saga
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 6/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 116.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 36
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Kyoto

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG GÓI RAU CỦ QUẢ THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG HẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 177.800 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG HẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 5/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Saga
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 116.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM THÁNG 4/2023

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 130
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Shiga

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Yamaguchi
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : Saga

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 2/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM LÀM BÁNH MỲ THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 183.008 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM LÀM BÁNH MỲ THÁNG 2/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TOKUTEI THỰC PHẨM THÁNG 1/2024

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : gifu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 36
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÀ PHÊ THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM CƠM HỘP THÁNG 6/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukui
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM LÀM CƠM HỘP THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kansai, Tohoku
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, LÀM BÁNH MÌ THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, LÀM BÁNH MÌ THÁNG 4/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 4/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 26
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 1/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 22
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 1/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SUẤT ĂN CHO CÁC CƠ SỞ PHÚC LỢI Y TẾ THÁNG 1/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM SUẤT ĂN CHO CÁC CƠ SỞ PHÚC LỢI Y TẾ THÁNG 1/2023

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 12/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 12/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×