Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Thực Phẩm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THÁNG 12 /2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THÁNG 12 /2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 80
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ LỢN tháng 11/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ LỢN tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG QUA XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN BÁNH KẸO THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN BÁNH KẸO THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 11/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 11/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN VÀ ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANG 11/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THANG 11/2019

ĐƠN HÀNG CƠM HỘP tháng 11/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CƠM HỘP tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG10/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG10/2019

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH ĐI LẠI LẦN 2 THÁNG 10/ 2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 90
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH ĐI LẠI LẦN 2 THÁNG 10/ 2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 10/ 2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ehime
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 10/ 2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN RONG BIỂN tháng 10/ 2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN RONG BIỂN tháng 10/ 2019

ĐƠN HÀNG QUAY LẠI LẦN 2 NƯỚNG BÁNH MỲ THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG QUAY LẠI LẦN 2 NƯỚNG BÁNH MỲ THÁNG 10/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×