Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Thực Phẩm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : nam 163cm, nữ 153cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ehime
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH ĐI LẠI NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 90
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỰC TẬP SINH ĐI LẠI NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN NHẬT BẢN T7/2019
 • Mức lương : 105.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : ishikawwa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM, THỦY SẢN NHẬT BẢN T7/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm trong bệnh viện T7/2019
 • Mức lương : 130.000
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thực phẩm trong bệnh viện T7/2019

Đơn hàng làm bánh mỳ Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng làm bánh mỳ Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm thủy sản T7/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thực phẩm thủy sản T7/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 14
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng thực phẩm cơm hộp Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng thực phẩm cơm hộp Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng cơm hộp tại Hyougo Nhật T6/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng cơm hộp tại Hyougo Nhật T6/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật T6/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật T6/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm T6/2019
 • Mức lương : 150.000
 • Số lượng : 13
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thực phẩm T6/2019

Đơn hàng thực phẩm Nhật T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng thực phẩm Nhật T6/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM T5/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 22
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM T5/2019

ĐƠN HÀNG NỮ CƠM HỘP NHẬT BẢN T5/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỮ CƠM HỘP NHẬT BẢN T5/2019

Đơn hàng chế biến giá đỗ Nhật T5/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến giá đỗ Nhật T5/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật T5/2019 mới
 • Mức lương : 132.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật T5/2019 mới

Đơn hàng chế biến T5/2019
 • Mức lương : 132.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

Đơn hàng chế biến T5/2019

Đơn hàng thực phẩm Nhật T5/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 11
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng thực phẩm Nhật T5/2019

Đơn hàng đóng gói sản phẩm Nhật Bản T4/2019
 • Mức lương : 157.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng đóng gói sản phẩm Nhật Bản T4/2019

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản T4/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng chế biến thực phẩm Nhật Bản T4/2019

Đơn hàng chế biến thịt
 • Mức lương : 100.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Nơi làm việc : hiroshima

Đơn hàng chế biến thịt

Đơn hàng sơ chế rong biển
 • Mức lương : 132.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng sơ chế rong biển

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×