Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Thực Phẩm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ THỊT LỢN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ THỊT LỢN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 3/2020( đơn 1 năm)
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : niigata
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 3/2020( đơn 1 năm)

ĐƠN HÀNG CƠM HỘP THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠM HỘP THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHÉ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2020( ĐƠN 1 NĂM)
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG CHÉ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2020( ĐƠN 1 NĂM)

ĐƠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP 2/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP 2/2020

ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI THÁNG 2.2020
 • Mức lương : 156.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI THÁNG 2.2020

ĐƠN HÀNG NỮ BÁNH MỲ THÁNG 2.2020
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỮ BÁNH MỲ THÁNG 2.2020

ĐƠN HÀNG TUYỂN NỮ , NAM CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 3.2020
 • Mức lương : 1.760.000 JPY
 • Số lượng : 62
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TUYỂN NỮ , NAM CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 3.2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 1 NĂM 2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 1 NĂM 2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG2/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG2/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 2 /2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 2 /2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ ĐỒ ĂN KÈM tháng 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 75
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ ĐỒ ĂN KÈM tháng 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 72
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 12/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 12/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIỄN THỰC PHẨM THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 1/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 1/2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH MỲ THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH MỲ THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×