ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM BALAN
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PIN XE ĐIỆN , Ô TÔ THÁNG 9/2023 83
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 57Kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PIN XE ĐIỆN , Ô TÔ THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG: SẢN XUẤT PIN XE ĐIỆN, Ô TÔ THÁNG 09/2023
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẲN PHẨM NHỰA THÁNG 6/2023 99
 • Mức lương : 10.000 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẲN PHẨM NHỰA THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG: ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 06/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 7/2021 641
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 7/2021

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 6/2021 720
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 60
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 6/2021

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 6/2021
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG BALAN THÁNG 4/2021 683
 • Mức lương : 1.154 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG BALAN THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG BALAN THÁNG 4/2021
ĐƠN HÀNG HÀN MIG BAN LAN THÁNG 4 /2021 586
 • Mức lương : 923 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG HÀN MIG BAN LAN THÁNG 4 /2021

ĐƠN HÀNG HÀN MIG BAN LAN THÁNG 4 /2021
ĐƠN HÀNG LẮP RÁP VÕ TÀU BAN LAN THÁNG 4 /2021 552
 • Mức lương : 923 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP VÕ TÀU BAN LAN THÁNG 4 /2021

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP VÕ TÀU BAN LAN THÁNG 4 /2021
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BALAN THÁNG 4/2021 684
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BALAN THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM BALAN THÁNG 4/2021
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023 13
 • Mức lương : 880 EURO
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023 10
 • Mức lương : 985 EURO
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022 268
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022 286
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG THỢ LỀ THÁNG 5/2022 344
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LỀ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ LỀ THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 5/2022 298
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ HÀN THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021 632
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GỐM SỨLÀM VIỆC TẠI HUNGGARY THÁNG 2/2020 777
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 52
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GỐM SỨLÀM VIỆC TẠI HUNGGARY THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GỐM SỨLÀM VIỆC TẠI HUNGGARY THÁNG 2/2020
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023 14
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : gifu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023 13
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 36
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023 14
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023 12
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 80
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
Thị trường Nhật bản
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023 13
 • Mức lương : 1.760 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023 14
 • Mức lương : 1.584 EURO
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023 11
 • Mức lương : 1.320 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023 11
 • Mức lương : 1.672 EURO
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023 9
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023 9
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023 11
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023 11
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023 13
 • Mức lương : 880 EURO
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023 13
 • Mức lương : 1.760 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023 14
 • Mức lương : 1.584 EURO
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023 11
 • Mức lương : 1.320 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023 11
 • Mức lương : 1.672 EURO
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023 9
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023 9
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023 11
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023
Hình ảnh đất nước con người Rumani 1207
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

Hình ảnh đất nước con người Rumani

Dạo quanh đất nước con người Rumani
Một số nét đặc trưng của đất nước Hungary 2534
Một số nét đặc trưng của đất nước Hungary
Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của người Ba Lan 1390
Đôi nét đặc trưng về văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của người Ba Lan
ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI BA LAN 2114
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI BA LAN

Giới thiệu về đất nước , con người Ba Lan
Chương trình kỹ sư 842
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

Chương trình kỹ sư

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT LÀ 1 TRONG NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI!Lý do khiến chúng tôi làm điều này là: Vì
Thực tập sinh kỹ năng 759
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

Thực tập sinh kỹ năng

Hồ sơ sức khỏe tạm thời dành cho đơn tuyển dụng Nhật Bản gấp 758
Do hồ sơ lấy sức khỏe từ phía phòng nhỏ là nhiều nên việc gian lận sức khỏe là không tránh khỏi. Chúng tôi khuyến cáo
Thủ tục vay vốn ngân hàng cho người lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 646
Người lao động chuẩn bị xuất khẩu lao động, gia đình gặp khó khăn có nhu cầu vay vốn, có thể liên hệ với Ngân hàng nông
Tư vấn thủ tục khi làm lý lịch tư pháp cho công dân 760
Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PC27) - Công an tỉnh có thẩm quyền quyết định cấp Lý lịch tư pháp theo
Hồ sơ khám sức khỏe cho thực tập sinh Nhật Bản mới nhất 741
Thực tập sinh kỹ năng làm việc tại Nhật Bản phải Khám ít nhất 02 lần , lần 01 trước khi nhập học thi tuyển, lần 02
Bị bệnh viêm gan B đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không? 130
Tôi rất muốn được đi xuất khẩu Nhật Bản nhưng vừa qua tôi có khám sức khỏe tại bệnh viện huyện và nhận được kết quả là
Bệnh viện Tràng An- Tại sao bắt buộc phải khám sức khỏe đi XKLĐ tại đây 155
Trong danh sách 76 bệnh viện được cấp phép khám sức khỏe cho lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, tôi có thể chọn
Mức thu nhập bình quân của Thực tập sinh Nhật Bản 148
Thực tập sinh được trả theo mức lương cơ bản dành cho lao động phổ thông, do vậy mức lương thường không phân biệt theo
Nghiệp đoàn là gì? Những điều lao động cần biết khi đi XKLĐ Nhật 132
Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản chắc chắn sẽ được cán bộ tuyển dụng nhắc đến nghiệp đoàn, tuy nhiên do không được giải

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×