ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM BALAN
[BA LAN] ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN XE THÁNG 3/2024 1606
 • Mức lương : 4.660
 • Số lượng : 140
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Nơi làm việc : Ba Lan

[BA LAN] ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN XE THÁNG 3/2024

[BA LAN] ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN XE THÁNG 3/2024
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PIN XE ĐIỆN , Ô TÔ THÁNG 9/2023 53
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 57Kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT PIN XE ĐIỆN , Ô TÔ THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG: SẢN XUẤT PIN XE ĐIỆN, Ô TÔ THÁNG 09/2023
ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẲN PHẨM NHỰA THÁNG 6/2023 58
 • Mức lương : 10.000 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẲN PHẨM NHỰA THÁNG 6/2023

ĐƠN HÀNG: ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM NHỰA THÁNG 06/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 7/2021 845
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 7/2021

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 6/2021 939
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 60
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 6/2021

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G MAG-FCAW BALAN THÁNG 6/2021
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG BALAN THÁNG 4/2021 820
 • Mức lương : 1.154 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG BALAN THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG BALAN THÁNG 4/2021
ĐƠN HÀNG HÀN MIG BAN LAN THÁNG 4 /2021 737
 • Mức lương : 923 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG HÀN MIG BAN LAN THÁNG 4 /2021

ĐƠN HÀNG HÀN MIG BAN LAN THÁNG 4 /2021
ĐƠN HÀNG LẮP RÁP VÕ TÀU BAN LAN THÁNG 4 /2021 678
 • Mức lương : 923 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP VÕ TÀU BAN LAN THÁNG 4 /2021

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP VÕ TÀU BAN LAN THÁNG 4 /2021
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2023 40
 • Mức lương : 910 EURO
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2023
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023 49
 • Mức lương : 880 EURO
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023 34
 • Mức lương : 985 EURO
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022 374
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022 374
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG THỢ LỀ THÁNG 5/2022 469
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LỀ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ LỀ THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 5/2022 405
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG : THỢ HÀN THÁNG 5/2022
ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021 834
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021
ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYATA 1 NĂM. THÁNG 6/2024 34
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYATA 1 NĂM. THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG: LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYOTA THÁNG 6/2024
ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN THÁNG 6/2024 42
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG: DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 6/2024
ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024 45
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG: CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024
ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024 57
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024
Thị trường Nhật bản
[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN SƠN THÁNG 3/2024 75
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN SƠN THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN SƠN THÁNG 3/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 3/2024 67
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 3/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 3/2024 78
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 3/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024 71
 • Mức lương : 980
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 2/2024 63
 • Mức lương : 700 EURO
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Nơi làm việc : Tulcea

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 2/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 2/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 2/2024 67
 • Mức lương : 700 EURO
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 2/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 2/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 1/2024 104
 • Mức lương : 1.500 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 1/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 1/2024
[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 1/2024 67
 • Mức lương : 1.200 EURO
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 1/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 1/2024
[LITVA] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G/4G MIG, MAG THÁNG 12/2023 116
 • Mức lương : 2.200 EURO
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[LITVA] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G/4G MIG, MAG THÁNG 12/2023

[LITVA] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G/4G MIG, MAG THÁNG 12/2023
[LITVA] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023 990
 • Mức lương : 2.200
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Livita

[LITVA] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023

[LITVA] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023
ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023 49
 • Mức lương : 880 EURO
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023 89
 • Mức lương : 1.760 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023 98
 • Mức lương : 1.584 EURO
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023 102
 • Mức lương : 1.320 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023 39
 • Mức lương : 1.672 EURO
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023
ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023 90
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023
Hình ảnh đất nước con người Rumani 1572
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

Hình ảnh đất nước con người Rumani

Dạo quanh đất nước con người Rumani
Một số nét đặc trưng của đất nước Hungary 2937
Một số nét đặc trưng của đất nước Hungary
Văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của người Ba Lan 1710
Đôi nét đặc trưng về văn hóa giao tiếp trong kinh doanh của người Ba Lan
ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI BA LAN 2486
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

ĐẤT NƯỚC, CON NGƯỜI BA LAN

Giới thiệu về đất nước , con người Ba Lan
Chương trình kỹ sư 949
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

Chương trình kỹ sư

TUYỂN DỤNG NHÂN SỰ TIẾNG NHẬT LÀ 1 TRONG NHỮNG CÔNG VIỆC CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI!Lý do khiến chúng tôi làm điều này là: Vì
Thực tập sinh kỹ năng 879
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0

Thực tập sinh kỹ năng

Hồ sơ sức khỏe tạm thời dành cho đơn tuyển dụng Nhật Bản gấp 874
Do hồ sơ lấy sức khỏe từ phía phòng nhỏ là nhiều nên việc gian lận sức khỏe là không tránh khỏi. Chúng tôi khuyến cáo
Thủ tục vay vốn ngân hàng cho người lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản 780
Người lao động chuẩn bị xuất khẩu lao động, gia đình gặp khó khăn có nhu cầu vay vốn, có thể liên hệ với Ngân hàng nông
Tư vấn thủ tục khi làm lý lịch tư pháp cho công dân 885
Sở Tư pháp phối hợp với Phòng Hồ sơ nghiệp vụ (PC27) - Công an tỉnh có thẩm quyền quyết định cấp Lý lịch tư pháp theo
Hồ sơ khám sức khỏe cho thực tập sinh Nhật Bản mới nhất 872
Thực tập sinh kỹ năng làm việc tại Nhật Bản phải Khám ít nhất 02 lần , lần 01 trước khi nhập học thi tuyển, lần 02
Bị bệnh viêm gan B đi xuất khẩu lao động Nhật Bản được không? 264
Tôi rất muốn được đi xuất khẩu Nhật Bản nhưng vừa qua tôi có khám sức khỏe tại bệnh viện huyện và nhận được kết quả là
Bệnh viện Tràng An- Tại sao bắt buộc phải khám sức khỏe đi XKLĐ tại đây 309
Trong danh sách 76 bệnh viện được cấp phép khám sức khỏe cho lao động đi xuất khẩu lao động Nhật Bản, tôi có thể chọn
Mức thu nhập bình quân của Thực tập sinh Nhật Bản 305
Thực tập sinh được trả theo mức lương cơ bản dành cho lao động phổ thông, do vậy mức lương thường không phân biệt theo
Nghiệp đoàn là gì? Những điều lao động cần biết khi đi XKLĐ Nhật 260
Đi xuất khẩu lao động Nhật Bản chắc chắn sẽ được cán bộ tuyển dụng nhắc đến nghiệp đoàn, tuy nhiên do không được giải

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×