Thị trường Nhật bảnĐơn hàng mới nhất

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY MẠNG , ĐIỆN THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG DÂY MẠNG , ĐIỆN THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 173.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 146.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020

ĐƠN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG VỆ SINH KHÁCH SẠN THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VỆ SINH KHÁCH SẠN THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN ĐÚC KIM LOẠI THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN ĐÚC KIM LOẠI THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI THÁNG 2.2020
 • Mức lương : 156.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TUYỂN 3 NAM ĐÓNG GÓI THÁNG 2.2020

ĐƠN HÀNG NỮ BÁNH MỲ THÁNG 2.2020
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỮ BÁNH MỲ THÁNG 2.2020

ĐƠN HÀNG TUYỂN NỮ , NAM CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 3.2020
 • Mức lương : 1.760.000 JPY
 • Số lượng : 62
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TUYỂN NỮ , NAM CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 3.2020

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG ÔTÔ THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG ÔTÔ THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG CHĂM SÓC NGƯỜI CAO TUỔI THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN CƠM HỘP THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG TẤM KIM LOẠI XÂY DỰNG THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TẤM KIM LOẠI XÂY DỰNG THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG THI CÔNG BUỘC THÉP THÁNG 1 /2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG BUỘC THÉP THÁNG 1 /2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 1 NĂM 2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 1 NĂM 2020

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 1/2020

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×