Thị trường Nhật bảnĐơn hàng mới nhất

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 205.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG DỌN DẸP TOÀ NHÀ THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG DỌN DẸP TOÀ NHÀ THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/ 2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/ 2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY tháng 12/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/21019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/21019

ĐƠN HÀNG LỢP NGÓI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LỢP NGÓI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG tháng 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG Tháng 12/ 2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG Tháng 12/ 2019

ĐƠN HÀNG THI CÔNG NỘI THẤT THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG NỘI THẤT THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG HỘP THỰC PHẨM tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THÁNG 12 /2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI SẢN PHẨM THÁNG 12 /2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ KÍNH THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ KÍNH THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Ehime
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TRONG NHÀ XƯỞNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP TRONG NHÀ XƯỞNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×