Thị trường Nhật bảnĐơn hàng mới nhất

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYATA 1 NĂM. THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP LINH KIỆN ĐIỆN TỬ CỦA HÃNG TOYATA 1 NĂM. THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 185.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ DỌN DẸP VỆ SINH CÁC CÔNG TRÌNH LIÊN QUAN THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024

[QATAR] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[QATAR] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 5/2024

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Saga
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 6/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 5/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 160.107 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 161.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Nơi làm việc : oita
 • Nơi làm việc : Saga
 • Nơi làm việc : Tokushima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2024

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG PHIÊN DỊCH THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG PHIÊN DỊCH THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 187.656 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TRƯỜNG HỌC THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 172.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TRƯỜNG HỌC THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TRƯỜNG HỌC THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 172.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG DỌN DẸP VỆ SINH TRƯỜNG HỌC THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐP PHA THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 177.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THI CÔNG CỐP PHA THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 253.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Saitama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ KẾT CẤU THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ KẾT CẤU THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM LÀM BÁNH MỲ THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 183.008 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG THỰC PHẨM LÀM BÁNH MỲ THÁNG 2/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 168.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 183.580 JPY
 • Số lượng : 36
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] SẢN XUẤT VẬT LIỆU BÊ TÔNG THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 159.900 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] SẢN XUẤT VẬT LIỆU BÊ TÔNG THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] LẮP DỰNG GIÀN GIÁO THÁNG 1/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CÂY TRỒNG THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CÂY TRỒNG THÁNG 1/2024

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×