Thị trường Nhật bảnĐơn hàng mới nhất

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : gifu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 36
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 80
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 163.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG ĐÓNG SÁCH THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG SÁCH THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI TRONG NHÀ XƯỞNG THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 173.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO TẤM KIM LOẠI TRONG NHÀ XƯỞNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 122.124 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BUỘC THÉP THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG, VĂN PHÒNG THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 179.400 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG, VĂN PHÒNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 162.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, LẮP ĐẶT THẠCH CAO THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 178.442 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, LẮP ĐẶT THẠCH CAO THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 186.242 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG CẤP LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CẤP LIỆU BÊ TÔNG BẰNG ÁP LỰC THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 170.560 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 186.242 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 171.684 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, LẮP ĐẶT THẠCH CAO THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 186.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT, LẮP ĐẶT THẠCH CAO THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT TẢI THẢM SÀN THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 186.242 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT HOÀN THIỆN LẮP ĐẶT TẢI THẢM SÀN THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 170.560 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT DÁN GIẤY TƯỜNG THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 186.242 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÁN GIẤY THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 171.684 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN TƯỜNG THÁNG 11/2023

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×