Thị trường Nhật bảnĐơn hàng mới nhất

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRÒNG TRỌT THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRÒNG TRỌT THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ VĂN PHÒNG, TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN, CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 60Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN, CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 178.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LÀM HỆ THÔNG CẤP THOÁT NƯỚC THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÀM HỆ THÔNG CẤP THOÁT NƯỚC THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MAY MẶC THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 187.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 147.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÓNG GÓI CÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ TỔNG HỢP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ TỔNG HỢP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT HỘP/ THÙNG GIẤY CARTON THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT HỘP/ THÙNG GIẤY CARTON THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG VĂN PHÒNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 166.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG VĂN PHÒNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG IN ẤN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG IN ẤN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG VĂN PHÒNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 166.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC VÀ QUẢN LÝ KHU NGHỈ DƯỠNG VĂN PHÒNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG MAY GIA HẠN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MAY GIA HẠN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP , ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP , ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 5/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×