Thị trường Nhật bảnĐơn hàng mới nhất

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁNG 4/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 33
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁNG 4/2020

ĐƠN HÀNG ỐP LÁT GẠCH LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO 4/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ỐP LÁT GẠCH LẮP ĐẶT GIÀN GIÁO 4/2020

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNGTHÁNG 4/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNGTHÁNG 4/2020

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO SAN LẤP MẶT BẰNG THÁNG 4/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO SAN LẤP MẶT BẰNG THÁNG 4/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỰC PHẨM THÁNG 4/2020

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG CÔNG TRÌNH CÔNG CỘNG THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ THỊT LỢN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT BÒ THỊT LỢN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 210.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỤC PHẨM GIA SÚC THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỤC PHẨM GIA SÚC THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG DỌN DẸP KHÁCH SẠN 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DỌN DẸP KHÁCH SẠN 3/2020

ĐƠN HÀNG DỆT SỢI 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ishikawwa

ĐƠN HÀNG DỆT SỢI 3/2020

ĐƠN HÀNG ĐAN LƯỚI ĐÁNH CÁ THÁNG 3/2020( đơn 1 năm)
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG ĐAN LƯỚI ĐÁNH CÁ THÁNG 3/2020( đơn 1 năm)

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Nơi làm việc : niigata
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐIỀU DƯỠNG THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 3/2020( đơn 1 năm)
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : niigata
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT BÁNH KẸO THÁNG 3/2020( đơn 1 năm)

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN KHÁCH SẠN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CƠM HỘP THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠM HỘP THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Tokyo/ kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIÀN GIÁO THÁNG 3/2020

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×