Đơn hàng châu âuTHỊ TRƯỜNG ALGERIA

ĐƠN HÀNG THỢ SƠN, BẢ MATIT THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SƠN, BẢ MATIT THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG THỢ CỐT PHA THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CỐT PHA THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN, NƯỚC THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN, NƯỚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY, TRÁT, ỐP LÁT THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY, TRÁT, ỐP LÁT THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN DỰNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN DỰNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LÁI XE CẦN CẨU THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LÁI XE CẦN CẨU THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG 6G THÁNG 6
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG 6G THÁNG 6

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG 3G/4G THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN TIG 3G/4G THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG PHỤ CẨU THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 680 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG PHỤ CẨU THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG ĐIỆN, NƯỚC THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐIỆN, NƯỚC THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG XÂY , TRÁT ,ỐP LÁT THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG XÂY , TRÁT ,ỐP LÁT THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 4/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×