Đơn hàng châu âuTHI TRƯỜNG CROATIA

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN ỐNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN ỐNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC COPPHA THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC COPPHA THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG THÁNG 5/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×