Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG ỐP LÁT GẠCH THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ỐP LÁT GẠCH THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 180.000
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP, BUỘC THÉP THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP, BUỘC THÉP THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG NỘI THẤT THÁNG 3 /2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG NỘI THẤT THÁNG 3 /2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 3 /2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 3 /2022

ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN XÂY DỰNG THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG MÁY XÂY DỰNG THÁNG 3 / 2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG, LẮP ĐẶT CỐT THÉP NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LÀM KẾT CẤU THÉP NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LÀM KẾT CẤU THÉP NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG VÀ LỢP MÁI NHÀ NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG VÀ LỢP MÁI NHÀ NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁNG 4/2020
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 33
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH THÁNG 4/2020

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×