Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

Đơn hàng xây dựng giàn giáo Nhật T7/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng giàn giáo Nhật T7/2019

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng Nhật T7/2019

Đơn hàng nam xây dựng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 8

Đơn hàng nam xây dựng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng buộc thép Nhật T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng buộc thép Nhật T6/2019

Đơn hàng sơn nhà xưởng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sơn nhà xưởng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng dựng giàn giáo Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng dựng giàn giáo Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng lắp đặt điều hòa Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lắp đặt điều hòa Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng sơn xây dựng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sơn xây dựng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng quản lý thi công xây dựng Nhật T7/2019
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng quản lý thi công xây dựng Nhật T7/2019

Đơn hàng sơn chống thấm xây dựng Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sơn chống thấm xây dựng Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng buộc thép Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng buộc thép Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng gia công cách nhiệt Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng gia công cách nhiệt Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật T6/2019

Đơn hàng lợp ngói Nhật T6/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lợp ngói Nhật T6/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật t4/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật t4/2019

Đơn hàng lái máy thi công mặt đường Nhật T7/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lái máy thi công mặt đường Nhật T7/2019

Đơn hàng lắp ghép trần vách ngăn kim loại Nhật t6/2019
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 13
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng lắp ghép trần vách ngăn kim loại Nhật t6/2019

Đơn hàng giàn giáo Nhật TTC T6/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng giàn giáo Nhật TTC T6/2019

Đơn hàng xây dựng Nhật T6/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng xây dựng Nhật T6/2019

Đơn xây dựng Nhật T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 14
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn xây dựng Nhật T6/2019

Đơn hàng hoàn thiện nội thất Nhật T5/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng hoàn thiện nội thất Nhật T5/2019

Đơn hàng mộc xây dựng Nhật T5/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng mộc xây dựng Nhật T5/2019

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG T5/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 33
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG T5/2019

ĐƠN HÀNG NỘI THẤT NHẬT T5/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỘI THẤT NHẬT T5/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×