Thị trường Nhật bảnĐơn hàng xây dựng

ĐƠN HÀNG THI CÔNG NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG NGOẠI THẤT CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT PHA THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CỐT PHA THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 187.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY CÔNG TRÌNH THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CỐT THÉP THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CÔT PHA THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CÔT PHA THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MỘC XÂY DỰNG THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 187.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP , ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP , ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG LẮP ĐẶT DÀN GIÁO THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG LẮP ĐẶT DÀN GIÁO THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẦM NÉN THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐẦM NÉN THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH ĐẦM NÉN THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÁI MÁY XÂY DỰNG, CÔNG TRÌNH ĐẦM NÉN THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP, ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG TỔNG HỢP, ĐỔ BÊ TÔNG THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG KHOAN ĐỊA CHẤT , KIỂM TRA ĐỘ SÂU CỦA ĐẤT BẰNG MÁY THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KHOAN ĐỊA CHẤT , KIỂM TRA ĐỘ SÂU CỦA ĐẤT BẰNG MÁY THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG ĐẦM, SAN NỀN, TẠO MẶT BẰNG THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐẦM, SAN NỀN, TẠO MẶT BẰNG THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DÀN GIÁO THÁNG 3/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×