Thị trường Nhật bảnĐơn hàng Kỹ sư

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ THÁNG 1/2024
 • Mức lương :
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ THÁNG 1/2024

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CAD THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 250.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CAD THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ IT THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 50.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ IT THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ ĐIỆN THÁNG 3/2023
 • Mức lương : 240.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ ĐIỆN THÁNG 3/2023

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 250.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG LÀM HỆ THÔNG CẤP THOÁT NƯỚC THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LÀM HỆ THÔNG CẤP THOÁT NƯỚC THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ : CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÁN 4/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ : CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÁN 4/2022

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 210.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 205.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 205.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG THIẾT KẾ THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KỶ SƯ XÂY DỰNG THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ tháng 11/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THÁNG 10 /2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THÁNG 10 /2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T9/2019
 • Mức lương : 1.900 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T9/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CATALOG NHẬT BẢN T9/2019
 • Mức lương : 1.900 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CATALOG NHẬT BẢN T9/2019

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Chiều cao : 167 cm trở lên
 • Cân nặng : 57Kg trở lên

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CATALOG NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Tokyo, hokkaido,osaka, nigata
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Nơi làm việc : tokyo

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CATALOG NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 60Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×