Thị trường Nhật bảnĐơn hàng Kỹ sư

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THÁNG 10 /2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THÁNG 10 /2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T9/2019
 • Mức lương : 1.900 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T9/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CATALOG NHẬT BẢN T9/2019
 • Mức lương : 1.900 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CATALOG NHẬT BẢN T9/2019

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Chiều cao : 167 cm trở lên
 • Cân nặng : 57Kg trở lên

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ XÂY DỰNG NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CATALOG NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Tokyo, hokkaido,osaka, nigata
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Nơi làm việc : tokyo

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ CATALOG NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 60Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ THIẾT KẾ NỘI THẤT NHẬT BẢN T8/2019

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO NHẬT BẢN T7/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ CHẾ TẠO NHẬT BẢN T7/2019

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN NHẬT BẢN T7/2019
 • Mức lương : 235.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Nam 160cm, Nữ 153cm trở lên
 • Cân nặng : Nam 55kg, Nữ 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN NHẬT BẢN T7/2019

Đơn hàng điện công nghiệp T6/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

Đơn hàng điện công nghiệp T6/2019

Đơn hàng kỹ sư Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 230.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

Đơn hàng kỹ sư Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng nữ kỹ sư cơ khí Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

Đơn hàng nữ kỹ sư cơ khí Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng kỹ sư cơ khí, kỹ sư điện Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng nữ kỹ sư Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nữ kỹ sư Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng nam kỹ sư Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nam kỹ sư Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng kỹ sư xây dựng T5/2019
 • Mức lương : 210.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng kỹ sư xây dựng T5/2019

Đơn hàng kỹ thuật viên, kỹ sư xây dựng Nhật T4/2019
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm
 • Nơi làm việc : mie
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học

Đơn hàng kỹ thuật viên, kỹ sư xây dựng Nhật T4/2019

Đơn hàng kỹ thuật viên, kỹ sư xây dựng Nhật T4/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm
 • Nơi làm việc : mie
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học

Đơn hàng kỹ thuật viên, kỹ sư xây dựng Nhật T4/2019

Đơn hàng kỹ sư cơ khí
 • Mức lương : 240.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học

Đơn hàng kỹ sư cơ khí

Đơn hàng kỹ sư chế biến thực phẩm
 • Mức lương : 134.500 JPY
 • Số lượng : 15
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng

Đơn hàng kỹ sư chế biến thực phẩm

Đơn hàng kỹ sư cơ khí dập kim loại
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng kỹ sư cơ khí dập kim loại

Đơn hàng kỹ sư quản lý thiết bị máy móc
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : chiba
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học

Đơn hàng kỹ sư quản lý thiết bị máy móc

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×