Đơn hàng châu âuThị trường Hungari

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 910 EURO
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT ĐIỆN TỬ THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 880 EURO
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ĐIỆN TỬ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 985 EURO
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NHÂN VIÊN QUẢN LÝ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA KHÓA THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ LỀ THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LỀ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN GỖ NỘI THÂT XÂY DƯNG HUNGARI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GỐM SỨLÀM VIỆC TẠI HUNGGARY THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 52
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT GỐM SỨLÀM VIỆC TẠI HUNGGARY THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G LÀM VIỆC TẠI HUNGARY THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 1.200 EURO
 • Số lượng : 10
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G LÀM VIỆC TẠI HUNGARY THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI HUNGARY THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 1.000 EURO
 • Số lượng : 15
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TẠI HUNGARY THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SX PHỤ KIỆN ÔTÔ HUNGARI
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SX PHỤ KIỆN ÔTÔ HUNGARI

ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SX PHỤ KIỆN ÔTÔ T7/2019
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG QUẢN LÝ CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SX PHỤ KIỆN ÔTÔ T7/2019

ĐƠN HÀNG NẤU ĂN CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SX PHỤ KIỆN ÔTÔ T7/2019
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NẤU ĂN CÔNG NHÂN NHÀ MÁY SX PHỤ KIỆN ÔTÔ T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN RUMANI T7/2019

Đơn hàng công nhân nhà máy chế biến gỗ Hungary
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng công nhân nhà máy chế biến gỗ Hungary

Đơn hàng quản lý nhà máy chế biến gỗ Hungary
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng quản lý nhà máy chế biến gỗ Hungary

Dơn hàng công nhân nhà máy chế biến thịt gà Hungary
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

Dơn hàng công nhân nhà máy chế biến thịt gà Hungary

Đơn hàng công nhân nhà máy Hungary T6/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng công nhân nhà máy Hungary T6/2019

Đơn hàng quản lý nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô Hungary T6/2019
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng quản lý nhà máy sản xuất phụ kiện ô tô Hungary T6/2019

Đơn hàng đầu bếp nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Hungary T6/2019
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng đầu bếp nhà máy sản xuất linh kiện ô tô Hungary T6/2019

Đơn hàng xây dựng Hungari T5/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 180
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng xây dựng Hungari T5/2019

Đơn hàng đốc công Hungary T5/2019
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng đốc công Hungary T5/2019

Đơn hàng kỹ sư xây dựng dân dụng Hungary T5/2019
 • Mức lương : 1.700 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng kỹ sư xây dựng dân dụng Hungary T5/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×