Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Nông Nghiệp

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TRỒNG CÁC LOẠI RAU CỦ THEO MÙA THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 165.360 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG TRỒNG CÁC LOẠI RAU CỦ THEO MÙA THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRÔNG TRỌT THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 165.360 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRÔNG TRỌT THÁNG 2/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CÂY TRỒNG THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP - CÂY TRỒNG THÁNG 1/2024

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRÒNG TRỌT THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP TRÒNG TRỌT THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THU GOM, PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THU GOM, PHÂN LOẠI, ĐÓNG GÓI CHẾ BIẾN CÁC SẢN PHẨM NÔNG NGHIỆP THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CẮT TỈA CÂY THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CẮT TỈA CÂY THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG TRỒNG , THU HOẠCH, ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ

ĐƠN HÀNG TRỒNG , THU HOẠCH, ĐÓNG GÓI NÔNG SẢN THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CẮT TỈA CÂY THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CẮT TỈA CÂY THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI BÒ SỮA THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA TRONG NHÀ KHÍNH NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 154.290 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA TRONG NHÀ KHÍNH NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 3/2020

ĐƠN NÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN NÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHỆP CÂT TRỒNG THÁNG 2 /2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHỆP CÂT TRỒNG THÁNG 2 /2020

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 2 /2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 0
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP THIẾT BỊ ĐIỆN THÁNG 2 /2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 146.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NỮ NÔNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 01/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 01/2020

ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA CÚC
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TRỒNG HOA CÚC

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 12/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×