Thị trường Nhật bảnĐơn Hàng Nông Nghiệp

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG Tháng 12/ 2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG Tháng 12/ 2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN tháng 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ KÍNH THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ KÍNH THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ KÍNH tháng 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 18
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TRỒNG CÀ CHUA TRONG NHÀ KÍNH tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHĂN NUÔI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 59
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP THÁNG 10/2019

Đơn Hàng NÔNG NGHIỆP NAM 25.10.2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn Hàng NÔNG NGHIỆP NAM 25.10.2019

Đơn Hàng NÔNG NGHIỆP NỮ 25.10.2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn Hàng NÔNG NGHIỆP NỮ 25.10.2019

ĐƠN NÔNG NGHIỆP QUAY LẠI LẦN 2 THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN NÔNG NGHIỆP QUAY LẠI LẦN 2 THÁNG 10/2019

NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

NÔNG NGHIỆP CÂY TRỒNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP – CÂY TRỒNG NHẬT BẢN T7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP – CÂY TRỒNG NHẬT BẢN T7/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP – CÂY TRỒNG NHẬT BẢN T7/2019
 • Mức lương : 118.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP – CÂY TRỒNG NHẬT BẢN T7/2019

Đơn hàng trồng xà lách Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng trồng xà lách Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng nông ngiệp Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nông ngiệp Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng nông nghiệp làm trong nhà kính Nhật T7/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nông nghiệp làm trong nhà kính Nhật T7/2019

Đơn hàng trồng rau Nhật T7/2019
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 170 cm trở lên
 • Cân nặng : 65Kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng trồng rau Nhật T7/2019

Đơn hàng trồng và thu hoạch bắp cải,khoai tây Nhật T7/2019
 • Mức lương : 118.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng trồng và thu hoạch bắp cải,khoai tây Nhật T7/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×