Thị trường Nhật bảnĐơn hàng chế biến thủy sản

ĐƠN HÀNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN , HÀU SÒ THÁNG 7/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG NUÔI TRỒNG THỦY HẢI SẢN , HÀU SÒ THÁNG 7/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 7/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 7/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN KHÔNG GIA NHIỆT THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020

ĐƠN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN CHẾ BIẾN THUỶ SẢN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN tháng 12/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 27
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THUỶ SẢN tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY HẢI SẢN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY, HẢI SẢN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY, HẢI SẢN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY, HẢI SẢN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY, HẢI SẢN THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT
 • Mức lương : 9.700 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN CÓ XỬ LÝ NHIỆT

Đơn hàng chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt T7/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt T7/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản không qua xử lý nhiệt Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản có xử lý nhiệt Nhật T6/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến thủy sản có xử lý nhiệt Nhật T6/2019

Đơn hàng nữ chế biến thủy sản có xử lý nhiệt Nhật T6/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Hokkaido
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nữ chế biến thủy sản có xử lý nhiệt Nhật T6/2019

Đơn hàng nuôi trồng đánh bắt hàu Nhật T6/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng nuôi trồng đánh bắt hàu Nhật T6/2019

Đơn hàng chế biến pate cá Nhật T6/2019
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng chế biến pate cá Nhật T6/2019

Đơn hàng chế biến thủy sản Nhật T4/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng chế biến thủy sản Nhật T4/2019

Đơn hàng chế biến các sản phẩm pate từ thủy sản
 • Mức lương : 95.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Nagasaki
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng chế biến các sản phẩm pate từ thủy sản

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN
 • Mức lương : 100.000 JPY
 • Số lượng : 7
 • Cân nặng : 40 Kg trở lên
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Hợp đồng : 1 năm
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỦY SẢN

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×