Thị trường Nhật bảnĐơn hàng cơ khí

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ(TIỆN) THÁNG 10/ 2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 29
 • Trình độ : THPT
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ(TIỆN) THÁNG 10/ 2019

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ (ĐÚC KIM LOẠI) THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ (ĐÚC KIM LOẠI) THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP SẢN PHẨM ĐIỆN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 148.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP SẢN PHẨM ĐIỆN THÁNG 10/2019

CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10 /2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10 /2019

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG CHECK SẢN PHẨM CƠ KHÍ THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHECK SẢN PHẨM CƠ KHÍ THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT BẢN T9/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT BẢN T9/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT BẢN T8/2019
 • Mức lương : 130.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT BẢN T8/2019

Đơn hàng cơ khí Nhật T7/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng cơ khí Nhật T7/2019

Đơn hàng quản lý cơ khí Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 250.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng quản lý cơ khí Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng điều khiển máy in,cắt túi ni lông T7/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

Đơn hàng điều khiển máy in,cắt túi ni lông T7/2019

Đơn hàng bảo dưỡng máy Nhật Bản T6/2019
 • Mức lương : 125.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng bảo dưỡng máy Nhật Bản T6/2019

Đơn hàng gia công dập kim loại Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 14
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng gia công dập kim loại Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng quản lý cơ khí Nhật Bản T7/2019
 • Mức lương : 250.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng quản lý cơ khí Nhật Bản T7/2019

Đơn hàng cơ khí T6/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 13
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : chiba
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng cơ khí T6/2019

Đơn hàng sữa chữa ô tô Nhật T6/2019
 • Mức lương : 140.000
 • Số lượng : 13
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng sữa chữa ô tô Nhật T6/2019

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP, HÀN T5/2019
 • Mức lương : 120.000 JPY
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO VÀ LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP, HÀN T5/2019

Đơn hàng hàn Nhật T5/2019
 • Mức lương : 139.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

Đơn hàng hàn Nhật T5/2019

Đơn hàng dập kim loại
 • Mức lương : 152.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : Nam 165cm, Nữ 155cm trở lên
 • Cân nặng : Nam 55kg, Nữ 45kg trở lên
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng dập kim loại

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×