Thị trường Nhật bảnĐơn hàng cơ khí

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG  2/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 2/2020

ĐƠN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN VẬN HÀNH MÁY ÉP NHỰA THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN ĐÚC KIM LOẠI THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN ĐÚC KIM LOẠI THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 5 năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG ÔTÔ THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG ÔTÔ THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA THÁNG 2 /2020
 • Mức lương :
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA THÁNG 2 /2020

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : chiba
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG ĐÚC THÁNG 1/ 2020
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÚC THÁNG 1/ 2020

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA SẢN PHẨM TIỆN Tháng 12 /2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA SẢN PHẨM TIỆN Tháng 12 /2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI tháng 12/ 2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI tháng 12/ 2019

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/ 2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/ 2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY tháng 12/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/21019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/21019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×