Thị trường Nhật bảnĐơn hàng cơ khí

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 220.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 165 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHỐNG THẤM NƯỚC THÁNG 6/2024

ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG: HÀN VÀ GIA CÔNG CƠ KHÍ TRONG CÔNG XƯỞNG THÁNG 6/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 169.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 4/2023

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 169.000 JPY
 • Số lượng : 24
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 4/2023

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG HÀN, LẮP THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG HÀN, LẮP THÁNG 4/2024

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÉP ĐEN THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 100
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÉP ĐEN THÁNG 4/2024

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 168.523 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Nơi làm việc : YAMAGUCHI

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 4/2024

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG KIỂM TRA LINH KIỆN (THIẾT BỊ Y TẾ) THÁNG 4/2024
 • Mức lương : 162.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm
 • Nơi làm việc : Nagano

[NHẬT BẢN] ĐƠN HÀNG KIỂM TRA LINH KIỆN (THIẾT BỊ Y TẾ) THÁNG 4/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 650 EURO
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 3/2024

[RUMANI] THỢ LẮP KẾT CẤU TÀU
 • Mức lương : 650 EURO
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] THỢ LẮP KẾT CẤU TÀU

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ KẾT CẤU THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ KẾT CẤU THÁNG 3/2024

[NHẬT BẢN] LẮP RÁP LINH KIỆN, PHỤ TÙNG Ô TÔ THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 184.800 JPY
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 1 năm

[NHẬT BẢN] LẮP RÁP LINH KIỆN, PHỤ TÙNG Ô TÔ THÁNG 1/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G (MIG/MAG) THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G (MIG/MAG) THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 12/2023

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐỐC CÔNG HÀN, LẮP THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐỐC CÔNG HÀN, LẮP THÁNG 12/2023

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÉP TRẮNG THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.400 USD
 • Số lượng : 100
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[Ả RẬP XÊ ÚT] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÉP TRẮNG THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG QC HÀN THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 2.000 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG QC HÀN THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 162.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ehime
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 5/2023

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×