Thị trường Nhật bảnĐơn hàng cơ khí

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN SẮT THÉP THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/ 2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/ 2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY tháng 12/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KIỂM TRA MÁY tháng 12/2019

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/21019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 12/21019

ĐƠN HÀNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 200.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG HÀN XÌ THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN XÌ THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ÉP NHỰA THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI CHO NHÀ MÁYTHÁNG 11/2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : niigata
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI CHO NHÀ MÁYTHÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Toyama
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG DẬP KIM LOẠI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ishikawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG HÀN KẾT CẤU THÉP THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trỏ lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN KẾT CẤU THÉP THÁNG 11/2019

NĐHNB,ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : mie
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

NĐHNB,ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG KIM LOẠI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ tháng 11/2019
 • Mức lương : 135.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 152cm trở lên
 • Cân nặng : 45kg trở lên
 • Nơi làm việc : gifu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ tháng 11/2019

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ(TIỆN) THÁNG 10/ 2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 29
 • Trình độ : THPT
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Nơi làm việc : kagoshima
 • Nơi làm việc : Kumamoto
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ(TIỆN) THÁNG 10/ 2019

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ (ĐÚC KIM LOẠI) THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 150.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ (ĐÚC KIM LOẠI) THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP SẢN PHẨM ĐIỆN THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 148.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP RÁP SẢN PHẨM ĐIỆN THÁNG 10/2019

CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10 /2019
 • Mức lương : 190.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp đại học
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : Trên 3 năm

CƠ KHÍ HÀN THÁNG 10 /2019

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 10/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×