Thị trường Nhật bảnĐơn hàng cơ khí

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT THÙNG CARTON THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT THÙNG CARTON THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN, CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 60Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN, CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ TỔNG HỢP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ TỔNG HỢP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG HÀN BẮN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BẮN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG ĐI ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐI ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ : CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÁN 4/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : Tốt nghiệp cao đẳng
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG KĨ SƯ : CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÁN 4/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 175.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : tokyo
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐIỀU HÒA THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THI CÔNG KHOAN ĐỊA CHẤT THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukuoka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THI CÔNG KHOAN ĐỊA CHẤT THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO KIM LOẠI THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO KIM LOẠI THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÁNG 3/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ CHẾ TẠO THÁNG 3/2022

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG VẬT LIỆU SẮT NHẬT BẢN T7/2021
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG VẬT LIỆU SẮT NHẬT BẢN T7/2021

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NHẬT BẢN T7/2021
 • Mức lương : 145.000 JPY
 • Số lượng : 9
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG NHẬT BẢN T7/2021

ĐƠN HÀNG HÀN NHẬT BẢN T7/2021
 • Mức lương : 140.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN NHẬT BẢN T7/2021

ĐƠN ĐÚC ĐỒ NHỰA NHẬT BẢN T7/2021
 • Mức lương :
 • Số lượng : 0
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN ĐÚC ĐỒ NHỰA NHẬT BẢN T7/2021

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ÔTÔ NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN ÔTÔ NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG TIỆN/ GIA CÔNG TINH NHẬT BẢN T7/2021
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : SHIZUOKA
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TIỆN/ GIA CÔNG TINH NHẬT BẢN T7/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 137.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỨC ĂN KÈM NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 146.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SỮA CHỮA VÀ BẢO DƯỠNG ÔTÔ NHẬT BẢN T6/2021

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT BẢN T6/2021
 • Mức lương : 153.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ NHẬT BẢN T6/2021

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×