Thị trường Nhật bảnĐơn hàng cơ khí

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 162.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hYOGO
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ehime
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LÀM LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 9/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HOÀN THIỆN NỘI THẤT LẮP ĐẶT TẤM THẠCH CAO VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 9/2023

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BÁN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Tochigi
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY UỐN THÉP THÁNG 5/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY UỐN THÉP THÁNG 5/2023

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SƠN KIM LOẠI THÁNG 4/2023

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ 1 NĂM THÁNG 4/2023
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 1 năm

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ 1 NĂM THÁNG 4/2023

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 195.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG BẢO DƯỠNG Ô TÔ THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XE MÁY THÁNG 1/2023
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XE MÁY THÁNG 1/2023

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XE MÁY THÁNG 12/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XE MÁY THÁNG 12/2022

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XE MÁY THÁNG 12/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT LINH KIỆN Ô TÔ XE MÁY THÁNG 12/2022

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO NẶP DỰNG KẾT CẤU THÉP HÀN THÁNG 12/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 153 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Miyazaki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CHẾ TẠO NẶP DỰNG KẾT CẤU THÉP HÀN THÁNG 12/2022

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI CHO NHÀ MÁY THÁNG 12/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : hiroshima
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG TẤM KIM LOẠI CHO NHÀ MÁY THÁNG 12/2022

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 180.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG TẤM KIM LOẠI XÂY DỰNG THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : kanagawa
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG TẤM KIM LOẠI XÂY DỰNG THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Osaka
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐÚC NHỰA THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT THÙNG CARTON THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 155.000 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT THÙNG CARTON THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 6/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : ibaraki
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN, ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ THÁNG 6/2022

ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN, CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 60Kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG MẠ ĐIỆN, CÁC SẢN PHẨM KIM LOẠI THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ TỔNG HỢP THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 163 cm trở lên
 • Cân nặng : 55Kg trở lên
 • Nơi làm việc : oita
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG CƠ KHÍ TỔNG HỢP THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 165.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Aichi
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG NHÀ MÁY VÀ CÁC CÔNG VIỆC LIÊN QUAN THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG HÀN BẮN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 160.000 JPY
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : fukui
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG HÀN BẮN TỰ ĐỘNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG ĐI ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 170.000 JPY
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG ĐI ĐƯỜNG ỐNG ĐIỆN THÁNG 4/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×