Đơn hàng châu âuThị trường ALBANIA

ĐƠN HÀNG THỢ COP PHA THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ COP PHA THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN NƯỚC THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN NƯỚC THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT ỐP LÁT THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 40
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG XÂY TRÁT ỐP LÁT THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ TRÁT THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ TRÁT THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ỐP LÁT THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ỐP LÁT THÁNG 11/2022

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG THÁNG 11/2022
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG THÁNG 11/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×