Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 1NĂM 2020
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 1NĂM 2020

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 1/2020
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 1/2020

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA, THỢ BUỘC SẮT, LÁI MÁY XÚC ỦI LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 1/2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 44
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA, THỢ BUỘC SẮT, LÁI MÁY XÚC ỦI LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 1/2020

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 28
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG THỢ MỘC CỐT PHA, THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 121/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 3
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG THỢ MỘC CỐT PHA, THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 121/2019

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG( THỢ SẮT, MỘC CỐT PHA) LÀM VIỆC TAI RUMANI THANGS 12/2019
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG( THỢ SẮT, MỘC CỐT PHA) LÀM VIỆC TAI RUMANI THANGS 12/2019

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 28
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMAN THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 950
 • Số lượng : 28
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMAN THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 12/2019
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 3
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 12/2019

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 2
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 10
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 20
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG GIA CÔNG CƠ KHÍ LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ PHỤ LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 500 JPY
 • Số lượng : 10
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam

ĐƠN HÀNG THỢ PHỤ LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆNLÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 18
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆNLÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 18
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG11/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 8
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 8
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ GIÀN GIÁO LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 12
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIÀN GIÁO LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ GIÀN GIÁO LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 18
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIÀN GIÁO LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 750 JPY
 • Số lượng : 18
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 8
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G LÀM VIỆCTẠI RUMANI THÁNG 11/2019

ĐƠN HÀNG THỢ GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 960 USD
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIÀN GIÁO LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×