Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG TRONG DÂN SỰ THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG TRONG DÂN SỰ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ CÀI ĐẶT MẠNG NHIỆT THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CÀI ĐẶT MẠNG NHIỆT THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT VIÊN MÁY MÓC THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT VIÊN MÁY MÓC THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ LÁT ĐÁ VỈA HÈ THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LÁT ĐÁ VỈA HÈ THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN TRẢI THẢM NHỰA ĐƯỜNG THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN TRẢI THẢM NHỰA ĐƯỜNG THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN NHÀ MÁY (Factory worker) RUMANI T6/2021
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 22
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN NHÀ MÁY (Factory worker) RUMANI T6/2021

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ RUMANI T6/2021
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ RUMANI T6/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ DỆT RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ DỆT RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ DỆT RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ DỆT RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ MÁY MẮC SỢI NỮ RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MÁY MẮC SỢI NỮ RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG lAO ĐỘNG PHỔ THÔNG RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam

ĐƠN HÀNG lAO ĐỘNG PHỔ THÔNG RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ DỆT RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ DỆT RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ RUMANI THÁNG 4/2021
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : tốt nghiệp cấp 2
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CHẾ BIẾN THỊT GÀ RUMANI THÁNG 4/2021

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 20
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020

ĐƠN HÀNG THỢ BUỘC SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 20
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỢ BUỘC SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 30
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020
 • Mức lương : 2.500 USD
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×