Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.760 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.584 EURO
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.320 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.672 EURO
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ PHỤ THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.100 EURO
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ PHỤ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ KẾT CẤU THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 28
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ KẾT CẤU THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 28
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG THỢ NHÔM KÍNH THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ NHÔM KÍNH THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG THỢ SƠN THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SƠN THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G

HÌNH ẢNH THỢ ỐP LÁT THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 1.100 JPY
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

HÌNH ẢNH THỢ ỐP LÁT THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 2/2023
 • Mức lương : 1.300 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6G THÁNG 2/2023

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG TRONG DÂN SỰ THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN XÂY DỰNG TRONG DÂN SỰ THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ CÀI ĐẶT MẠNG NHIỆT THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CÀI ĐẶT MẠNG NHIỆT THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT VIÊN MÁY MÓC THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG KỸ THUẬT VIÊN MÁY MÓC THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG THÁNG 5/2022
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN TRONG XÂY DỰNG THÁNG 5/2022

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG XÂY DỰNG THÁNG 4/2022

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC THÁNG 4/2022
 • Mức lương : 650 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC THÁNG 4/2022

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×