Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG LÀM VIỆC TẠI RUMANIA tháng 10/2019
 • Mức lương : 14.000 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG LÀM VIỆC TẠI RUMANIA tháng 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN XÂY DỰNG 2F THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 960 JPY
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN XÂY DỰNG 2F THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆNLÀM VIỆC RUMANIA THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 960 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆNLÀM VIỆC RUMANIA THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 53kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 25
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NÔNG NGHIỆP LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG NỮ CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 700 USD
 • Số lượng : 30
 • Chiều cao : 150 cm trở lên
 • Cân nặng : 42kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NỮ CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 20
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY DỰNG LÀM VIỆC TẠI RUMANI THÁNG 10/2019

ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, THỢ LÀM BÁNH, THỢ CƠ KHÍ THÁNG 9/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐẦU BẾP, PHỤ BẾP, THỢ LÀM BÁNH, THỢ CƠ KHÍ THÁNG 9/2019

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG NHÂN THỦ KHO LÀM VIỆC TẠI RUMANI T9/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 60
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG NHÂN THỦ KHO LÀM VIỆC TẠI RUMANI T9/2019

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG NHÂN RUMANI T9/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 98
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG NHÂN RUMANI T9/2019

ĐƠN HÀNG NAM, NỮ CÔNG XƯỠNG RUMANI T9/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 68
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NAM, NỮ CÔNG XƯỠNG RUMANI T9/2019

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG NHÂN RUMANI T9/2019
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 85
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NAM CÔNG NHÂN RUMANI T9/2019

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY TRÁT RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY TRÁT RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ NƯỚC RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ NƯỚC RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG NẤU ĂN RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NẤU ĂN RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG CAMP BOSS RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CAMP BOSS RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG XÂY DỰNG RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG XÂY DỰNG RUMANI T7/2019

Đơn hàng công nhân làm trong nhà máy sản xuất rượu Rumani T6/2019
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng công nhân làm trong nhà máy sản xuất rượu Rumani T6/2019

Đơn hàng kỹ sư nông nghiệp chuyên vườn nho Rumani T6/2019
 • Mức lương : 1.600 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng kỹ sư nông nghiệp chuyên vườn nho Rumani T6/2019

Đơn hàng vận hành máy nông nghiệp nhỏ Rumani T6/2109
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng vận hành máy nông nghiệp nhỏ Rumani T6/2109

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×