Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN SƠN THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN SƠN THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG KỸ SƯ CƠ KHÍ THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024
 • Mức lương : 980
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 155cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN CÔNG NGHIỆP THÁNG 3/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 700 EURO
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Nơi làm việc : Tulcea

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN THÁNG 2/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 2/2024
 • Mức lương : 700 EURO
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG LẮP RÁP ĐƯỜNG ỐNG THÁNG 2/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 1.500 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G THÁNG 1/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 1/2024
 • Mức lương : 1.200 EURO
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ THÁNG 1/2024

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G (MIG/MAG) THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G (MIG/MAG) THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ PHUN CÁT THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN THÂN VỎ TÀU THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 45
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN THÂN VỎ TÀU THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN MÁY CHÂN KHÔNG THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 1.000
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG THỢ SƠN MÁY CHÂN KHÔNG THÁNG 12/2023

[RUMANI] ĐƠN HÀNG QC HÀN THÁNG 12/2023
 • Mức lương : 2.000 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Ả Rập Xê Út
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

[RUMANI] ĐƠN HÀNG QC HÀN THÁNG 12/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.760 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 6GR - FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.584 EURO
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 3G+4G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.320 EURO
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 2G+3G FCAW THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023
 • Mức lương : 1.672 EURO
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG THÁNG 10/2023

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HÀN 5G THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ GIA CÔNG CƠ KHÍ THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ VẬN HÀNH MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.400 EURO
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SỬA MÁY XÚC THÁNG 11/2023

ĐƠN HÀNG THỢ PHỤ THÁNG 11/2023
 • Mức lương : 1.100 EURO
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ PHỤ THÁNG 11/2023

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×