Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 20
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC CỐT PHA LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020

ĐƠN HÀNG THỢ BUỘC SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 20
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỢ BUỘC SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 30
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 3 Năm

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020
 • Mức lương : 2.500 USD
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG KỸ SƯ LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 14
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 3/2020

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CỮA NHÔM, CỮA NHỰA LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020
 • Mức lương : 900 JPY
 • Số lượng : 8
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG SẢN XUẤT CỮA NHÔM, CỮA NHỰA LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 3/2020

ĐƠN HÀNG LĐPT NGÀNH BÊ TÔNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LĐPT NGÀNH BÊ TÔNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/ 2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐẦU BẾP LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/ 2020

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 12
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG TỔ TRƯỞNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 5
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG LAO ĐỘNG PHỔ THÔNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2 /2020
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 5
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG VẬN HÀNH MÁY XÂY DỰNG LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2 /2020

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG NƯỚC LÀM VIỆC TAI RUMANI Tháng 2/2020
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LẮP ỐNG NƯỚC LÀM VIỆC TAI RUMANI Tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2/2020
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG HÀN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2/2020

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 7
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 10
 • Chiều cao : 160 cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ HOÀN THIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 6
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐIỆN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 5
 • Chiều cao : 160cm trở lên
 • Cân nặng : 50kg trở lên
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ CƠ KHÍ VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2

ĐƠN HÀNG THỢ LỢP NGÓI LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 16
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ LỢP NGÓI LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ ĐƯỜNG ỐNG LÀM VIỆC TAI RUMANI tháng 2/2020

ĐƠN HÀNG HÀN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2/ 2020
 • Mức lương : 1.200 USD
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Nơi làm việc : Rumani
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG HÀN LÀM VIỆC TAI RUMANI THÁNG 2/ 2020

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×