Đơn hàng châu âuThị trường Rumani

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 800
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ SẮT RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY TRÁT RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ XÂY TRÁT RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ NƯỚC RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ NƯỚC RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG NẤU ĂN RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG NẤU ĂN RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG THỢ MỘC RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG CAMP BOSS RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 1.400 USD
 • Số lượng : 1
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG CAMP BOSS RUMANI T7/2019

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG XÂY DỰNG RUMANI T7/2019
 • Mức lương : 1.400 USD
 • Số lượng : 2
 • Trình độ : THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

ĐƠN HÀNG ĐỐC CÔNG XÂY DỰNG RUMANI T7/2019

Đơn hàng công nhân làm trong nhà máy sản xuất rượu Rumani T6/2019
 • Mức lương : 600 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng công nhân làm trong nhà máy sản xuất rượu Rumani T6/2019

Đơn hàng kỹ sư nông nghiệp chuyên vườn nho Rumani T6/2019
 • Mức lương : 1.600 USD
 • Số lượng : 3
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng kỹ sư nông nghiệp chuyên vườn nho Rumani T6/2019

Đơn hàng vận hành máy nông nghiệp nhỏ Rumani T6/2109
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng vận hành máy nông nghiệp nhỏ Rumani T6/2109

Đơn hàng vận hành máy cơ giới xây dựng Rumani T6/2019
 • Mức lương : 800 USD
 • Số lượng : 6
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng vận hành máy cơ giới xây dựng Rumani T6/2019

Đơn hàng vận hành máy nông nghiệp lớn Rumani T6/2019
 • Mức lương : 900 USD
 • Số lượng : 15
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng vận hành máy nông nghiệp lớn Rumani T6/2019

Đơn hàng 2 cặp vợ chồng giúp việc Rumani T6/2019
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam, Nữ
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng 2 cặp vợ chồng giúp việc Rumani T6/2019

Đơn hàng nấu ăn,phụ nấu ăn Rumani T6/2019
 • Mức lương : 750 USD
 • Số lượng : 4
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng nấu ăn,phụ nấu ăn Rumani T6/2019

Cần bổ sung 25 Nam xây dựng Rumani
 • Mức lương : 950 USD
 • Số lượng : 25
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Cần bổ sung 25 Nam xây dựng Rumani

Đơn thợ hàn kết cấu toa xe Rumani T4/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 50
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn thợ hàn kết cấu toa xe Rumani T4/2019

Đơn hàng thợ cơ khí Rumani T4/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 30
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng thợ cơ khí Rumani T4/2019

Đơn hàng thợ điện xây dựng Rumani T4/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 30
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng thợ điện xây dựng Rumani T4/2019

Đơn hàng tổ trưởng Rumani T4/2019
 • Mức lương : 850 USD
 • Số lượng : 30
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT

Đơn hàng tổ trưởng Rumani T4/2019

Đơn hàng xây - trát RUMANI T4/2019
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng xây - trát RUMANI T4/2019

Đơn hàng nữ nhân viên phục vụ nhà hàng RUMANI T4/2019
 • Mức lương : 1.150 USD
 • Số lượng : 20
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng nữ nhân viên phục vụ nhà hàng RUMANI T4/2019

Đơn hàng camp boss RUMANI T4/2019
 • Mức lương : 1.500 USD
 • Số lượng : 5
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng camp boss RUMANI T4/2019

Đơn hàng hàn 6G RUMANI T4/2019
 • Mức lương : 1.100 USD
 • Số lượng : 8
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng hàn 6G RUMANI T4/2019

Đơn hàng thợ sắt RUMANI T4/2019
 • Mức lương : 1.000 USD
 • Số lượng : 10
 • Trình độ : tốt nghiệp THPT
 • Chiều cao : Không yêu cầu
 • Cân nặng : Không yêu cầu
 • Giới tính : Nam
 • Hợp đồng : 2 năm

Đơn hàng thợ sắt RUMANI T4/2019

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Hỗ Trợ Trực Tuyến

Google Map

Giỏ hàng ×